POST KABIR HOUSE GURUNANAK HOUSE ST.THOMAS HOUSE VIVEKANANDA HOUSE
CAPTAIN Snehdeep lamba (165) Shreya Katiyar (189) Jubin Joseph (269) Dhruv Sikka (314)
XI-E XI-D XI-B XI-A
VICE CAPTAIN Sparsh Narang (157) Vidhi Singhai (166) Chaitanya Singh Bisht (139) V R Dhruv (158)
X-B X-F X-E X-D
SPORTS CAPTAIN Ashnoor Khokhar (125) Vanshaj Kaul (184) Prabhav Chandra (147) Abhinav Jha (158)
IX-D IX-B IX-A IX-A
POST KABIR HOUSE GURUNANAK HOUSE ST.THOMAS HOUSE VIVEKANANDA HOUSE
CAPTAIN Avni Sherawat Mahi Banshal Avika Aadya Sharma
V E V V A V D
VICE CAPTAIN Sarthak Trivedi Jeffin Joy Aadya Garg Aaditya Modi
IV A IV D IV A IV F
SPORTS CAPTAIN Garv Gupta Dev Karan Amogh Shukla Gaurav Tripathi
V F V F V C V F